“बालगीत”

168

मीरा काफ्ले पोखरेल

आउ साथी वसेर
हेरौं फुटवल खेल
विद्यालय को मैदानमा
खेलिदैछ खेल
गोलो हुन्छ फूटवल
खुट्टा ले हान्ने हो
गोल लाउन नदिन
हातले समाउने हो
आउ साथी……
किप्पर दाइ चङ्ख छन
हेरिरहन्छन
खेलाडी झन दङ्ग छन
छक्याइ रहन्छन
आउ …….
छेउ छाउ नजाउ
गोलले लाग्दछ
पर वाट हेरेमा
ज्ञान जाग्दछ
आउ साथी…….।