बाल गीत

बाबुराम पाण्डे ‘सागर’
बेनपा ११ चिति लमजुङ

कापी कलम किताब झोला, यो मेरो साथी ।
साथमा मेरो हुन्छ सधैं, भर यिनै माथी ।।
जान्छु स्कूलमा ,बाबा, जान्छु स्कूलमा।
खाजा झोलामा, आमा, खाजा झोलामा।।
कति राम्रो विद्यालय , मैँले पढ्न पाउँछु ।
नाच्छु खेल्छु रमाउँछु, मैले गीत गाउँछु।।
जान्छु स्कूलमा, बाबा, जान्छु स्कूलमा।
खाजा झोलामा, आमा, खाजा झोलामा।।
देवता सरि ठानेको छु, सबै मेरा गुरु।
आज्ञा पालन गरेको छु, मैले खुरुखुरु।।
जान्छु स्कूलमा, बाबा, जान्छु स्कूलमा।
खाजा झोलामा , आमा, खाजा झोलामा।।
साथी सँगी मिलनसार, गुरु अति ज्ञानी ।
मेरा लागि घर मन्दिर, एकै नास ठानी ।।
ज्ञानी बनौँला ,बाबा , ज्ञानी बनौँला ।
जानी भनौँला, आमा, जानी भनौँला।।
बाबा आमा गुरु मेरा देउता मानौँला ।
छोरा छोरी दुवै एकै, भनि ठानौँला ।।
ज्ञानी बनौभला, बाबा, ज्ञानी बनौँला।
जानी भनौँला, आमा, जानी भनौँला।।