“मेरा कल्पना”

98

फेसबुक कवि
बैत्यश्वर-६, दाेलखा

कल्पनामा उँड्छु म, माथि माथि आकाश,
कल्पनामै गुड्छु म, मेराे मन जता छ ।
कहिले बन्छु पाइलट, कहिले राेग डक्टर,
कहिले वकिल शिक्षक, कहिले बन्छु सेवक ।

कहिले नाच्छु गाउँछु, कहिले चित्र काेर्दछु,
सिर्जनाका ओखर, आफ्नै मन फाेर्दछु ।
गीत गाउँदा गायक, कहिले बन्छु नायक,
सबै बन्न मन छ, के हाे फलदायक ।

कहिले इन्जिनियर, खेतबारी कृषक,
ढकमक बागकाे, कहिले बन्छु भ्रमर ।
जीवन खाेल्ने हाेडमा, कल्पनाका तरङ्,
कल्पनाका झरना , खाँदै हुन्छु फुरूङ्ग ।