“हाम्म हाम्म”

केशवराज अधिकारी

भोक लाग्यो होला
मेरो सानु रोला।
भन्दै दौडी आएँ
मिट्ठो खाना ल्याएँ।
ताते ताते आऊ
लिटो बुबु खाऊ।
न अघाए सम्म
मेरो सानु हाम्म।
चरी आयो हाहा
कति मिठो आहा।
माम खाऊ हाम्म
पेट भरी टम्म।
छुनुमुनु गर्दै
यता यता सर्दै।
वर वर आऊ
मिट्ठो छ यो खाऊ।
हा हा चरी हा हा
हाम्रो सानु आहा।
ज्यादै राम्रो बानी
हाम्म हाम्म खानी।
सानु ज्यादै ज्ञानी
तिर्खा लाए मानी।
अब यत्ती खानी
अनि घुम्न जानी।