“हे सरस्वती माता”

103

नरिश्वर गौतम

हे सरस्वती माता,
मेरो अज्ञानताको भकारी ज्ञानले भरिदिनुस्
मूर्खताको भकारी विद्वताले भरिदिनुस्
रिसरागको भकारी बुद्धिविवेकले भरिदिनुस्
समस्याको भकारी धीरताले भरिदिनुस्
गरिबी र अभावको भकारी सिपले भरिदिनुस्
आलश्यको भकारी जोसजाँगरले भरिदिनुस्
शत्रुता र झगडाको भकारी मित्रताले भरिदिनुस्
व्यवहारमा सरलता र बोलीमा मधुरता भरिदिनुस्
जिद्दी, अहम्, घमण्ड हटाई उच्च विचार भरिदिनुस्
व्यभिचार, कुविचारको भकारी सदाचारले भरिदिनुस्
लोभ, लालचको भकारी सन्तोषले भरिदिनुस्
घृणाको भकारी माया, ममता र स्नेहले भरिदिनुस्
अपमानको भकारी इमान इज्जत र सम्मानले भरिदिनुस्
दुखपीडा र आँशुको भकारी अब हाँसोखुशीले भरिदिनुस्
नकारात्मकताको भकारी सकारात्मक नै भरिदिनुस्
अरु धेरै खासै माग्दिन, आफै जानेर दिनुस् है माता।