“जुत्ता माेजा खै?”

73

 

फेसबुक कवि
दाेलखा

स्कुल जाने बेला भयाे, मेराे झाेला खै?
सर्ट पाइन्ट टाेपी पेटी, जूत्ता।

बा आमाका यतै छन्, मेरा कता छन्?
?

मेराे कपी कलम खै, मेरा खाजा ख‌ै ?
आधा दिन भएपछि, भाेक लाग्छ है ।

स्कुल जाने बेला भयाे, मेराे झाेला खै?
सर्ट पाइन्ट टाेपी पेटी, जूत्ता।

असरल्ल छन् सबै, वर पर छन्,
सम्हालेर राखिनछु, छरबर छन् ।

स्कुल जाने बेला भयाे, मेराे झाेला खै?
सर्ट पाइन्ट टाेपी पेटी, जूत्ता।