“केके बन्नुछ”

266

 

फेसबुक कवि

मलाई के के बन्नु छ,
बालाई भन्नुछ,
सध‌ैं बाबा भन्नुहुन्छ,
खेत खन्नुछ ।
फिरफिरे उँडाएर
पाइलट बन्नुछ,
बाकसका गाडीहाँकी,
ड्राइभर बन्नुछ ।


राम्रा गीत कविता लेखी,
कवि बन्नुछ
झलमल प्रकाशले,
रवि बन्नुछ ।
मलाई के के बन्नु छ,
मालाई भन्नुछ,
सध‌ैं आमा भन्नुहुन्छ,
गुन्द्री बन्नुछ ।
नदी जस्तै सललल,
बग्ने मन छ,
रूख जस्तै माथि माथि,
बढ्ने मन छ ।
ढकमक फूलजस्त‌ै,
फुल्ने मन छ,
लहलह धानबाला
झुल्ने मन छ ।
मलाई के के बन्नु छ,
सबलाई भन्नुछ,
जे जे देख्छु नयाँ कुरा,
सबै बन्नुछ ।