“थररर”

फेसबुक कवि

रूखले भन्छ, माथि बढ
नदीले भन्छ, सलललल ।
जुनकिरी भन्छ, धिपधिप,
घामले भन्छ, झलमल ।
पहाड भन्छ, अटल बस,
हावाले भन्छ, सरररर ।


ध्यानले भन्छ, शान्त रहू,
तालीले भन्छ, पररर ।
फूलले भन्छ, ढकमक,
झरना भन्छ, झरररर ।
अक्षर भन्छ धर्का मिल
पुस्तक भन्छ, फररर ।
अल्छी भन्छ, खाईय खुईय
पसिना भन्छ, खललल ।
गल्ती भन्छ, पछुताे हुन्छ,
डरले भन्छ, थररर ।