“नयाँ वर्ष”

195

शान्ति सिग्देल

नयाँ वर्ष उल्लास बोकेर आओस्
सिँगारी धरा बेहुलीझैँ सजाओस् ।

टिपी पुष्प गुच्छा कुनाकन्दराका
बनी किन्नरीझैँ चरीले लगाओस् ।

सधैँ कोइलीको मिठो गीत सुन्दै
धरा यो नयाँ वर्षमा छम्छमाओस् ।

नयाँ पालुवा वा लता मञ्जरीले
सुधा प्रेम वर्षा गराई पठाओस् ।

यहाँ शोकले पिल्सिएकाहरूमा
सधैँ शान्तिको मन्त्र मात्रै सुनाओस् ।