“म डाक्टर बन्छु”

185

हरि श्रेष्ठ
भीनपा-२ दोलखा

धेरै पढी, धेरै लेखी
म डाक्टर बन्छु।
गरीब र असहायको,
म सेवा गर्छु।

डाक्टर हुन,डाक्टर बन्न,
मैले धेरै पढ्नुपर्छ ।
लक्ष्य मैले धेरै होइन ,
एउटै लिनुपर्छ ।

सेवा नै मानव धर्म हो ,
सेवा मैले गर्नुपर्छ।
गिनिज बुकमा नाम लेख्न
मैले धेरै पढ्नुपर्छ ।