“श्रद्धाको फूल गुरुमा”

घनश्याम रेग्मी

गुरुले ज्ञान दिएका
अज्ञान सारा लिएका
अभाव आफू पिएका
हामीमा लक्ष्य दिएका


संसार के हो बताए
ज्ञानको मार्ग जताए
उत्कृष्ट बाटो देखाए
असल भाग्य लेखाए
आमा हुन् हाम्री गुरुमा
दिएकी ज्ञान सुरुमा
बाबाले दिने सहारा
सिकाए थाम्न पहरा
क ख र ग घ सिकाए
मात्रा र शब्द मिलाए
दुई र तीन जोडेर
बन्दछ पाँच सिकाए
साथी र भाइ मिलेर
बाटोमा साथै हिँडेर
अभाव सारा छलेर
बत्ती बलेर
श्रद्धाको फूल गुरुमा
नमन गर्छु सुरुमा
यो शिर राखेँ पाउमा
जीवन तार नाउमा।