“सानी नानी”

184

फेसबुक कवि
बैत्यश्वर-६- दाेलखा

मान्छे सानी सानी,
कति राम्राे बानी।
फूलजस्तै रमाएर
गर्छिन् कुराकानी।


कैले धारा पानी,
नाना तानी तानी।
याे के त्याे के साेध्ने
प्रश्नै प्रश्न खानी।
रूपकी छन् रानी
चुलबुले बानी।
नाना तीन पटक
फेर्छिन् छानी छानी।
विचारकी दानी,
कैले हानाहानी।
ठुलाे स्वर गरे,
रून्छिन् दु:ख मानी।