“सानी नानी”

दुर्गा पौडेल

म हुँ सानी नानी
मेरो छ राम्रो बानी
आमा बाकी प्यारी म
उफ्री उफ्री खेल्छु म ।


Art by Bhawana

पहाडमा छ मेरो घर
छैन मलाई कुनै डर
सानो डोको बोकेर
घाँस काट्न जान्छु म
डोको भरि घाँस बोकी
घर फर्कि आउँछु म
डोकोमा घाँस देखेर
मने पाठो कराउँछ
घाँस दिएपछि उ
खुशी भई रमाउँछ
गाउँ घरमा सबैले
काम गर्नु पर्दछ
काम मात्र होईन
पढ्न पनि पर्दछ ।