“सारथी”

141

दुर्गा पौड्याल
तिनपा ३रुपन्देही

सारथी बनु साथीहरुको बाटो देखाउने
हिंड्न नजान्ने जो सुकैलाई धर्ती टेकाउने
आकाश छुने इच्छा हुन्छन् अनेक अनेक थरि हाम्रा
पुरा हुन्नन् सबका इच्छा कठैबरी हाम्रा ।
कोही साथी आउँछन् स्कूल टाई सुट लाई
कोही साथी बल्ल तल्ल आउँछन बोकी भाइ
पढ्ने लेख्ने अधिकार सब्को बराबर
थरि थरि खानेकुरा हुन्छन् घर घर ।
नियतिको खेल होला धनी गरिव हुनु
पढे लेखे गरिब पनि सक्छन् चन्द्र छुनु ।