“सिम सिम पानी”

दुर्गा पौड्याल

सिम सिम पानी
कति जाती नानी
पानीमा यिनी हिँड्दैनँन्
हिलोमा पनि खेल्दैनन्
आफ्ना साथी सँगीलाई
नराम्रो क्यै भन्दैनन्
ज्ञानी भई बसेर


पढ्छन् कम्मर कसेर
सरलाई पाठ बुझाउँछन्
अरुलाई पनि सम्झाउँछन्
लेख्ने पढ्ने हाम्रो काम
पढेपछि घर जाम ।