“हामीले लाउने गहना”

99

दुर्गा पौडेल

गहना पनि कस्ता कस्ता
रुप्पे मोहर जस्ता
माला बनाई लाउँदा भने
पैसा लगाए जस्ता ।
हबेल त्यस्को नाम रैछ
चाँदी बाट बन्ने
दिदी बैनी राम्री बन्न
त्यस्मै धन हाल्ने ।
कानमा लाउने मुन्द्री ढुङ्ग्री
नाकैमा बुलाकी
छाइछाइ बज्ने कल्लीलाई
राम्री बन्ने होला की ।
शिरमा लाउने शीरफुल
कर्णाफुली कानमा
ठिक्क परिन् सानी मैया
नाँच्न गाउन जान ।
कोही गहना चाँदीकाछन्
कोही सुन्का बन्छन्
हिरा मोती लाउनेलाई
धनी रैछ भन्छन् ।