“हामी साना नानी”

200
रुद्र अधिकारी
ईटहरी, सुनसरी(हाल: लन्डन)
हामी साना नानी,
सारै राम्रो बानी,
समयमा सुत्ने,
समयमा उठ्ने,

नुहाई धुवाई गरी,
सधैँ स्कुल जाने,
हामी साना नानी,
सारै राम्रो बानी,
पढने, लेख्ने, खेल्ने,
असल हामी बन्ने,
हरियो परियो खाने,
एक छिन दगुर्न जाने,
हात मुख धुई,
सफा सुघ्ररहुने,
हामी साना नानी,
सारै राम्रो बानी,
ठूलालाई आदर,
सानालाई माया,
हामी सधैँ भरी,
बा आमाको छाया,
हामी साना नानी,
सारै राम्रो बानी,
झुटो बोल्या होईन,
रिसाएको छैन,
सघैँ हाँसी-खुसी,
कैले छैन दुःखी,
हामी साना नानी,
सारै राम्रो बानी।
Enter