“सलाम पृथ्वी अब सम्झिँदै छौँ”

घनश्याम रेग्मी

नेपाल निर्माण गरूँ भनेर
प्रयास कैयौं पटकौँ गरेर
यो देशलाई बलियो बनायौ
छ धन्य पृथ्वी घर यो सजायौ।

गोर्खासँगै कान्तिपुरी समेटी
बनाउने दिव्य विशाल ठाँटी
त्यो सोच तिम्रो जग भव्य लायौ
एकता सूत्र अहा! चलायौ।

साथै बसे भाइ हुनेछ जाती
र भाइ फाटे लुटिइन्छ थाती
तिम्रो थियो ज्ञान विचार अग्लो
यसै हुँदा देश बनेछ सग्लो।

टुक्र्याउने चाल हुँदै छ देश
तुहाउने खेल हुँदै छ भेष
चिन्ता छ यो देश हुँदै छ खण्ड
जुटे यही गर्न अनेक शण्ड।

तिम्रो महत्ता पुरुषार्थ बुझ्छौँ
सलाम पृथ्वी अब सम्झिँदै छौँ
आऊ तिमी शीघ्र यता झरेर
समस्त जालो गर दूर दूर।